Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Ema Bohdanecká

Anotace

V západní části Štěchovic leží úzký pozemek obklopen břehem Vltavy, lesem a polní cestou. Na něm soubor staveb, který se svou formou odkazuje na architekturu okolního rurálního prostředí. Abstrakce archetypálního tvaru sedlového střechy zhmotněna soudobými prostředky vyjadřuje sounáležitost s daným místem. Odkazuje se na ní a přidává další vrstvu s respektem, ale zároveň současně a sebevědomě. Půdorysné stopy jednotlivých objektů, které jsou propojeny do jednoho celku, jsou záměrně pootočeny, aby bylo narušeno direktivní řazení jednotlivých hmot za sebou. Severovýchodní fasády svou uzavřeností vymezují hranici mezi veřejnou a soukromou částí. Tato architektonická forma ještě více posiluje lapidární výraz fasády, která se otevírá směrem k řece a svým velkorysým prosklením nabízí uživatelům výhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.