Výstava ateliérových prací

Vodné lyžovanie

Marek Štefanik

Anotace

Táto stavba s atypickým tvarom je súčasťou objektu na vodné lyžovanie. Je prispôsobená terénu a zároveň aj prostrediu v ktorom sa nachádza. Celý objekt je určený pre milovníkov vodného lyžovania ale aj pre rekreantov. Súčasťou je aj ubytovanie pre prevádzkara (majiteľa), s výhľadom na jazero. Stavba je prevažne murovaná, predná časť je kombinácia ocele a skla. Použitý je drevený obklad na fasáde aby stavba zapadala do prírody, v ktorej sa nachádza.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.