Výstava ateliérových prací

Háček

Natálie Vavřinová

Anotace

Tématem je vytvoření háčku na pověšení a odkládání věcí. Háček by měl být designově zajímavý, ale také funkční a udržitelný. Zaměřila jsem se též na přidanou hodnotu, ale zároveň na zachování jednoduchosti a minimalismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.