Výstava ateliérových prací

Háček

Nikola Turečková

Anotace

Mým cílem bylo vytvořit háček, který bude fungovat jako jeden kus, ale také jako celek. Inspirací pro tvar se mi stala silueta hlavy nosorožce. Pro samotný výrobek jsem zvolila kombinaci dřeva a kovu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.