S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Dům s ateliérem

Nikol Stojanová

Anotace

Rodinný dům navržený pro umělce a jeho rodinu na výjimečném místě v Zahradě Kinských v Praze pod Petřínem nabízí nejen zázemí a soukromí pro život rodiny, ale také, skrze velká okna, kontakt s okolím a přírodou, která kromě krás zahrady odhaluje taktéž neobyčejný výhled na pražskou Malou Stranu. Základní princip návrhu je rozdělení obytné části a ateliéru, přičemž zůstává zachována celistvost a možnost udržení kontaktu skrze propojovací chodbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.