S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Vliv solárních panelů na architektonické ztvárnění fasád

Veronika Mastná

Anotace

Na příkladech níže jsou představeny výběry budov, kde jde využívání solární energie ruku v ruce s estetikou a výrazem fasád. Výběr není zcela náhodný, je zde snaha o zachycení různých přístupů a měřítek, jak lze solární energii využívat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.