S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro umělce

Lucie Bielaková

Anotace

Návrh domu pro umělce ve čtvrti Baba, který navazuje na její silný kulturní odkaz. Dům s galerií a ateliéry nabízející pro rezidenční umělce i bydlení. Skládá se ze dvou objemů, dvou krychlí, kde každá z nich plní rozdílnou funkci. Jedna funguje jako galerie a druhá nabízí zázemí pro umělce. Při navrhování byl kladen důraz na co nejmenší energetickou náročnost a udržitelnost, ale i navázání na okolní zástavbu a práci s výhledy, které osada Baba nabízí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.