Výstava ateliérových prací

Domov pro klienty s PAS

Klára Herudková

Anotace

Při tvoření návrhu domova pro klienty s PAS jsem se snažila vyhnout dlouhým chodbovým domům, místo toho jsem návrh obohatila o dostatečné množství denního světla, celkovou propojenost a dostupnost. Dům by měl zajišťovat pro každého klienta pocit bezpečí a pocit domova. Proto má každý z klientů svůj pokoj, a tak i únik do svého světa, pokud by chtěli být sami. Pokoje jsou umístěny vedle společenské místnosti, aby je od centra dění v domě nedělila velká vzdálenost. Tvar domu vychází z pozemku, z jeho vrstevnici, které tvoří svah. Respektováním původní morfologie terénu dům lépe zapadá na pozemek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.