S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům s atelierem

Timotej Slávik

Anotace

Dom je navrhnutý pre mladého architekta Erica Reinholdta s rodinou. Nachádza sa vo vilovej oblasti Hanspaulka na ulici Na Špitalce a je umiestnený severne od centra parku. Z ulice je prístup priamo k Architektovmu atelieru, ktorý je v prízemí oddelený od zbytku domu a poskytuje tak súkromie rodine, aj zamestnancom a klientom obývajúcich atelier. V druhej časti domu sa nachádza otvorená obytná kuchyňa so zázemím a na jej druhom poschodí sú oproti sebe umiestnené dve izby pre členov rodiny. Časť atelierová a časť obytná sú však prepojené terasou a tak môže architekt navštevovať a opúšťať atelier úplne nepozorovane.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.