S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rodinný dům s ateliérem

Hana Novotná

Anotace

Rodinný dům s ateliérem, z boku připomínající chlebovku. Postaven je v jižním svahu, s výhledem na matku Prahu. Dva objemy terasou sloučené, oba jihovýchodně prodloužené. Na části obytné je patrná její výška, dále v druhém patře okno Jánošíka. Cortenový ateliér se střechou do oblouku, rozhled má na zastavěnou hanspaulskou louku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.