S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Krecl - Masarykovo náměstí v Jihlavě

Julie Juštíková

Anotace

Cílem projektu druhého semestru bylo navrhnout špalíček. Tedy soubor polyfunkčních budov s prodejní plochou a klasickým či alternativním bydlením, uprostřed jihlavského náměstí. Má nárožní parcela je poměrně podlouhlá, proto jsem se snažila stavbu mírně hmotově rozčlenit a zdůraznit nároží, jak bývá zvykem. Dům by měl městu zajistit dostatečné prostory pro nově vznikající podnikání a zároveň luxusní, ale dostupné bydlení se soukromou vyhlídkou na Jihlavu. Celá budova je pojata v moderním stylu, přičemž se snaží citlivě reagovat na své okolí. Měřítko je nastaveno tak, aby korespondovalo s okolní historickou zástavbou. Stavba je zkonstruována z pohledového betonu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.