S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům Lanškroun

Hana Hladíková

Anotace

Bytový dům se nachází v proluce za náměstím. Svým objemem dům uzavírá městský blok, zanechává však volný průchod dvorem a polosoukromou zahradu ukrytou hned za náměstím. Kaskádovým uspořádáním reaguje dům na svažitost terénu a rozmanitost a výškovou nejednotnost okolní zástavby. Jednotlivé stupně kaskádového uspořádání utváří obytné střešní terasy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.