S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dostupné bydlení Strupčice

Nikita Bardatskii

Anotace

Navržený rodinný dům pro pár nad 60 let je situován ve vesnici Strupčice na severu Čech a podle společného urbanistického řešení musí být otevřený do veřejného prostoru, aby podporoval společenské vztahy. Konceptem domu je tzv. "princip kloubového spoje", tj. spojení tří hmot v uzlovém bodě, zalomení do tvaru L a orientace do zahrady a zároveň na jih, přičemž hmoty jsou rozděleny na zóny a každá plní svou samostatnou funkci. Uzlové místo je řešeno jako chodba se vstupem a točitým schodištěm, kolem kterého se odehrává život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.