Výstava ateliérových prací

Domov pro osoby s poruchou autistického spektra

Michal Kubečka

Anotace

Dům navržený pro osoby s PAS. Přehledný, s oddělenou tělocvičnou za regulace hluku, který by mohl vadit některým obyvatelům. Mezi tělocvičnou a domem tak vzniká vnitřní zahrada, která nabízí obyvatelům soukromí a možnost bezpečného a nehlídaného kontaktu s přírodou. Pokoje jsou menší, aby nabízely bezpečný pocit a málo vjemů. Pokoje obyvatel jsou průchozí a dá se z nich jít do vnitřní zahrady nebo hlavní společenské místnosti. Ta je srdcem domu a navazuje na ni většina místností, což činí dům přehledný a umožňuje potřebný dozor klientů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.