S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

RD Strupčice

Petr Bartůněk

Anotace

Ateliérovým zadáním bylo udat řád nově vznikající satelitní zástavbě v obci Strupčice a zároveň poskytnout kvalitní, leč stále dostupné bydlení zejména lidem z okolí. Jako jeden z hlavních problémů stávající moderní zástavby, se nám jevila její přílišná uzavřenost a nedostatečná vazba na okolí. Náš společný urbanistický koncept tak stojí zejména na veřejném prostoru a snaze o zvýšení kontaktů v rámci komunity. Můj návrh se zabývá domem pro pětičlennou rodinu. Pozemek o rozloze 400m2 je umístěn v čele jednoho z komunitních prostorů a se sousedem sdílí stavební čáru. Domy se tak mají dotýkat. Koncept vychází ze základních principů našeho urbanismu - záměrem bylo otevřít obydlí do společného prostoru, ale zároveň rodině dopřát dostatečné soukromí. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.