Práce ateliérů ZAN

Azylový dům v Dejvicích

Ján Cholvadt

Anotace

Úlohou Azylového domu (Mother's Home) v Dejvicích je poskytnúť ochranu a útočisko matkám a tým najzraniteľnejším. Ľudia vyhľadávajú Mother's Home v ťažkom životnom období a práve Mo_Ho im prinesie úkryt a pocit pokoja a bezpečia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.