Výstava ateliérových prací

Areál rekreačních domů - Štěchovice

István Csontos

Anotace

Môj návrh vychádzal zo zadania s cieľom vytvoriť 4 typologicky rovnaké objekty, ktoré majú slúžiť pre krátkodobý a dlhodobý prenájom za účelom rekreácie a voľnočasových aktivít. Vytvoril som 4 dvojpodlažné budovy, umiestnené na brehu rieky Vltavy. Všetky budovy majú rovnaké dispozičné, konštrukčné a architektonické riešenie a zároveň sú individuálne odlíšené pozmenenou orientáciou jednotlivých prvkov. Veľký dôraz pri tvorbe dispozičného riešenia a samotného situovania jednotlivých budov som kladol na vytvorenie maximálneho súkromia. Jednotlivé budovy, aj keď sú navzájom v tesnej blízkosti, poskytujú maximálny komfort a dostatok individuálneho priestoru pre prenajímateľov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.