Výstava ateliérových prací

Hotel Pernerova

Aleš Krajči

Anotace

Návrh tvoří osmipodlažní budova hotelu spolu s o patro menším objektem kanceláří. Mezi nimi je vytvořený pomyslný prostup. Tím je dvoupodlažní restaurace, a především její střecha, na kterou se dá přímo z ulice vystoupat. Z ní pak třeba kouknout na roh Peckovy ulice z jiné perspektivy. Tvar budovy hotelu vychází ze sousední stávající zástavby. Hotel je propojen s restaurací velkorysým otvorem v obvodových stěnách. Tyto provozy mohou vzájemně spolupůsobit. Kancelářský objekt je přímo napojen na zbývající navržený blok, který vznikl v rámci studie urbanismu Pernerovy ulice a jejího okolí. Atmosféru kanceláří vytváří bezprostřední kontakt se železnicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.