Výstava ateliérových prací

Viladům - Modřany

Olha Marinich

Anotace

Narvržený objekt je součástí klidné oblasti na jižním okraji Prahy - v Modřanech. Hlavním cílem bylo začlenění nové hmoty do již navrženého urbanistického plánu, který doplňuje nezastavěné území dané části města. Významnými body v procesu vytváření objektu bylo náměstí, ke kterému je dům orientován a plynule přejímá jeho veřejný charakter. Dům navazuje na jednoduchost provozu a také na vztahy mezi ostatními budovami a jejich pravidelnost. Tyto body se projevují v prostorové sjednocenosti půdorysu a fasád domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer