S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rodinný dům s ateliérem pro malíře

Michaela Pinkavová

Anotace

Navrhla jsem dům pro malíře a jeho manželku. Mým záměrem bylo vytvořit místo pro tvůrčí práci, ale i rodinnou pohodu v příjemném prostředí. Stavba se nachází v Praze-Dejvicích, v oblasti Hanspaulka, v ulici Na Kodymce. Parcela je mírně svažitá, orientována severojižně a nabízí krásné výhledy na Prahu. Celý objekt je tvořen čtyřmi železobetonovými rámy vymezujícími objem domu. Stavba je horizontálně rozdělena na dvě části – obytnou v patře a ateliér v přízemí. Obě části mají své specifické prostředí, a přestože jsou v jednom domě, umožňují oddělit nerušenou práci a soukromý život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.