S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro umělce - Skicář

Kateřina Ducháčková

Anotace

Portfolio - Skicář se skládá z několik rozpracovaných modelů a návrhů, které jsem postupně upravovala a předělávala, až vedly ke konceptu finálnímu projektu. Jedná se o dům pro umělce, který se nachází v Praze 6 v Osadě Baba.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.