S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Knihovna

Max Fleischmann

Anotace

Budova knihovny je sestavena z dřevěných krychlí, které tvoří konstrukci stěn, stropů i schodišť a zároveň slouží pro ukládání knih. Prvky o hraně 300 mm jsou duté, nebo z jedné či obou stran uzavřené. Součástí budovy je pasáž spojující ulici a vnitroblok v severojižním směru, z který je přístupná knihovna. Na halu navazují jednotlivé prostory uspořádané ve stupňovité spirále, od studovny přes čítárny až po střešní terasu. Byt, jenž má samostatný vstup na severní fasádě, sestává z obytné kuchyně a dvou ložnic. Fasáda je pak opláštěna sklem, které sjednocuje povrch budovy a spolu s okny propouští do interiéru světlo – a zároveň tak částečně odhaluje uspořádání a náplň knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.