S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tangram

Anna Zatloukalová

Anotace

1. TANGRAM MONOGRAM - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu. 2. MODELOVANÝ MONOGRAM - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání. 3. TANGRAM ABECEDA - Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu. 4. PŘEZKA - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek. 5. SPOJKA- Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování vámi zvolené oblasti. Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.