S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům se skleníkem

Zuzana Kropíková

Anotace

Obklopeni zelení, současně ve městě. Přejí si aby jim dům na Pustých vinicích poskytl spojení přírody s městským životem. Mladý pár se společně věnuje hudbě a houslařskému řemeslu. Velkou vášeň pro ně tvoří flora, proto je součástí domu i skleník. Rostliny jsou v něm sazeny přímo do zeminy a pomáhají tak zadržovat vodu společně s retenčním jezírkem umístěným v zadní části pozemku. Pro práci klienta a současně poklidný chod domácnosti vytvářím dvě hmoty od sebe oddělené skleníkem. Ten tvoří srdce domu, neboť jsou k němu orientovány okna všech přilehlých místností a vytváří komunikaci mezi intimním a pracovním prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.