Práce ateliérů ZAN

Anotace

Zadání: Návrh tří jednodílných forem tvořící kolekci. V tomto semestru jsme jako jeden ze tří ateliérových zadání měli vytvořit kolekci forem, která by byla spojena sjednocujícími prvky. Mohlo jít o jeden prvek, který by se opakoval. Uživatel by ideálně formu mohl využívat dle vlastní fantazie - jak na želé, tak na bábovku atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.