Práce ateliérů ZAN

Anotace

Tato semestrální práce se zaměřuje na kolekci tří silikonových forem, které jsou určeny pro želé či puding. Formy jsou inspirovány klidným i rozbouřeným mořem a písečnými dunami. Jak křivky mořských vln, tak křivky dun vytvářejí sami o sobě zajímavé tvary a kompozice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.