Výstava ateliérových prací

Meditační prostor

Petra Horáková

Anotace

Během vytváření návrhu Pavilonu meditace a relaxace na Babu mi hlavou proběhlo spoustu nápadů, některých jsem se chytla a některé z nich byly slepé uličky. Ale jedna myšlenka mi utkvěla v hlavě už od samého začátku: Každý medituje a odpočívá jinak. I když je jóga nejznámější aktivitou spojenou s meditací, nemusí být pro všechny optimální. Proto jsem se pokusila vcítit do několika mých přátel a zjistit, jak by se chtěli uvolnit oni. A tak jsem získala další čtyři pilíře mého meditačního prostoru: hudbu, tanec, výtvarné umění a recitaci/diskuzi. Budova je tedy rozdělena do pěti sálů, které jsou přizpůsobeny podle dané aktivity. Díky těmto aktivitám můžeme uspořádávat myšlenky, vzpomínat či přemýšlet, ať už tančíme nebo hrajeme na kytaru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.