Výstava ateliérových prací

Meditační pavilon

Anna Marie Hynková

Anotace

Budova se nachází v blízkosti zříceniny letohrádku Baba na okraji Prahy. Při návrhu byl kladen důraz na citlivé začlenění nové budovy do kontextu historické památky. To se projevilo hlavně umístěním budovy a jejím tvarem a výškou. Abych vytvořila ideální prostor pro uvolnění, relaxaci a meditaci, prostudovala jsem si meditaci podle Buddhismu. Podle toho, co jsem zjistila jsem vytvořila "cestu k úspěšné meditaci".

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.