Výstava ateliérových prací

Café Šesťák

Pavlína Baraníková

Anotace

Šesťák je veřejný prostor na Praze 6 určený k setkávaní osob. Tento objekt je navržen tak aby směrem ke kruhovému objezdu byl uzavřený a směrem k Dejvické ulici a zbylým stranám byl tento objekt otevřený a průchodný. Hlavní myšlenkou tohoto objektu je rotace, která představuje pomyslnou křižovatku, na které se zastavíte a poté pokračujete jakýmkoli směrem ve své cestě. Jedná se o částečně zastřešený objekt, který je rozdělen do několika obdélníků, které rotují a zmenšují se směrem ke středu. Během dne je zde možnost občerstvení v prostoru kavárny, která zachovává myšlenku celého objektu. Pro různé koncerty je zde určené podium, které se nachází v samotném středu tohoto objektu. Objekt je tvořen ze smrkového dřeva, které přináší příjemnou a vzdušnou atmosféru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.