Výstava ateliérových prací

VEŘEJNÝ PROSTOR - ŠESŤÁK

Laila Amiri

Anotace

Veřejný prostor Šesťák se nachází na Vítězném náměstí v Dejvicích. Stojí přímo na ose, kde dělí Dejvickou ulici od kruhového objezdu. Právě na tuto důležitou osu jsem se zaměřila a objekt navrhla tak, aby osu nenarušoval, stále byla jasně zřetelná, ale zároveň aby veřejný prostor byl útulnější a dělil nás od rušného a frekventovaného kruhového objezdu. Snažila jsem se navázat na kompoziční myšlenku pana architekta Antonína Engela, a tou je souměrnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.