Výstava ateliérových prací

Meditačný Pavilón

Ema Gudzová

Anotace

Meditačný priestor je umiestnený na lúke pri zrúcanine Baba. Je tvorený dvoma časťami s rôznymi výhľadmi a teda aj rôznymi atmosférami. Pavilón pozostáva z priestorov, ktoré sú viac uzavreté a tmavé, ale aj veľké a presvetlené, pre individuálnu aj skupinovú meditáciu. Delenie pavilónu je inšpirované sonetmi, čo vytvára príjemný rytmus. Celá budova pracuje práve s princípom sonetov a motívom kocky a štvorca. Ďalším dôležitým prvkom je spojenie s prírodou, ktoré je zabezpečené veľkými oknami a zelenými stenami.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.