Výstava ateliérových prací

Meditační prostor

Ondřej Hodač

Anotace

Meditační prostor ve tvaru krychle, kterému dominuje šikmá stěna rozdělující celý interiér na dvě hlavní části, nabízí díky oddělení různých typů prostor mnoho možností pro skupinovou a individuální meditaci. Šikmá stěna vytváří uvnitř budovy umělou horu s jeskyněmi a s možností lezení, ve spojení se sloupovou fasádou připomínající les, dostává interiér přírodní nádech ideální pro meditaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.