Výstava ateliérových prací

Veřejný prostor Šesťák

Jakub Antoň

Anotace

Veřejný prostor s kavárnou Šesťák se nachází v Dejvicích přímo na Vítězném náměstí, kde zakončuje ulici Dejvickou. Objekt je situován tak, aby se stranil rušného kruhového objezdu na Vítězném náměstí a naopak se otevíral přímo do ulice Dejvické. Prostor je z velké části volný, což umožňuje konání všelijakých akcí od kulturních až po sportovní. Dominantou objektu je střecha, která je asymetricky poskládána ze čtverců a kryje přes 60 procent celkové plochy. Pod ní se nachází rohové pódium a zázemí kavárny. Stavba je dřevěná s plechovou střešní krytinou a skleněným zábradlím podél stran objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.