Výstava ateliérových prací

Řadový dům

Michal Bindr

Anotace

Projekt ukazuje možnost moderního pojetí řadového domu o rozměrech 4,5 x 12 x 6 metrů. Dům je navrhnut tak, aby nesplynul s ostatními, byl unikátní a nepřehlédnutelný. Dominantou domu jsou vrata, která tvoří celou přední fasádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.