Výstava ateliérových prací

Meditační prostor

Samuel Alexandr Dvorský

Anotace

Na můj meditační prostor jsem se chtěl zaměřit z jiného pohledu, než by člověka většinou napadl. Mým záměrem bylo vytvořit prostor, ve kterém se člověk bude cítít malý a uvědomí si tak velikost světa okolo. Interiér jsem proto nechal otevřený. Skládá se z haly, dvou menších meditačních prostorů a schodiště. Ve všech těchto prostorech je přirozené světlo spíše raritou. Poslední prostor je střešní terasa. Ta má působit jako konečná destinace návštěníka. Po dlouhé cestě po schodech v minimalistickém, skoro až bezduchém prostoru se člověk octne na terase s panoramatickým výhledem na spletitou Prahu plnou života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.