Výstava ateliérových prací

MEDITAČNÍ PROSTOR

Adam Jiří Hikl

Anotace

Meditační prostor je situován v pražské čtvrti Baba na kopci. Stavba tak nabízí nádherné výhledy do krajiny, zatímco se návštěvník uvnitř může ztratit a zapomenout na každodenní problémy. Vnější jednoduchý vzhled krychle kontrastuje s organickým vnitřním uspořádáním a kulatými tvary, které mají navodit pocit klidu a pohody. Hlavním bodem zájmu jsou otvory, díky kterým stavbou proudí světlo a vzduch stejně jako vzduch proudí skrz plíce meditujícího člověka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.