Výstava ateliérových prací

Galerie v dobříšském anglickém parku

Adam Pešek

Anotace

Ateliérová práce popisuje můj první návrh reálné stavby - galerie v anglickém parku v Dobříši. Kompozičním členěním čtverce a následné úpravy daly vzniku základního tvaru, který tvoří základ celého návrhu. Myšlenkou návrhu je více spojit moderní svět s přírodou a zvýšit popularitu místního parku i u mladších generací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.