Výstava ateliérových prací

PAVILON RELAXACE A MEDITACE BABA

Šimon Hejnic

Anotace

Úkolem bylo navrhnout prostor k odpočinku, nacházející se na přírodní památce Baba v Praze 6. Objem stavby byl určen jako krychle o hraně délky 14 metrů. Ta byla rozdělena na dva prostory. První, orientovaný na severní stranu je zcela prosklený, a to zčásti i střechou. Druhý prostor je mnohem uzavřenější obvodovými zdmi, které jsou prolomeny pouze jedním panoramatickým oknem. Oba prostory odděluje zeď, po které zároveň stoupá schodiště. Před tím, než návštěvník vyjde na střešní terasu, prochází střídavě oběma prostory a může odbočit na jednu z plošin a relaxovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.