Výstava ateliérových prací

Café Šesťák

Alena Afanaseva

Anotace

Tím navrhem jsem chtěla zahovat ten samy smysl Šestáka-rekreační prostor pro sezení a různé akce. Taky jsem chtěla nechat tu organickou architekturu, proto je tam hodně dřevěných materiálů a rostlin. Nechtěla jsem dělat budovu, protože se mi Vítězné náměstí asociuje s volným prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.