Práce ateliérů ZAN

Mýdlo a mýdlenka

Ladislav Nekvinda

Anotace

Zaměřil jsem se na tvar, jehož křivky budou sloužit ideálnímu odtoku vody a jejímu nashromáždění na dně podložky. Mýdlenka je navržena k umístění na umyvadlo společně s mýdlem ve tvaru puku, které ji vhodně doplňuje a nenarušuje její tvar.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.