Výstava ateliérových prací

Šesťák

Anna Abrahámová

Anotace

Šesťák se nachází na okraji Vítězného náměstí na Praze 6 v Dejvicích. Leží na ose ulic Dejvická a Technická, první jmenovanou ulici tak uzavírá a dělí ji od frekventovaného kruhového objezdu. Jedná se o velmi rušné prostředí Mým úkolem bylo vytvořit multifunkční "oázu klidu" ideální pro setkávání lidí, popíjení kávy, ale i pro konání nejrůznějších kulturních akcí, jako menší jarmarky, výstavy, nebo večery s živou hudbou. Ve svém návrhu jsem se zaměřila nejen na jasné uspořádání náměstí a okolí, ale i na lidi, kteří budou prostor provozovat, navštěvovat nebo jen každodenně chodit kolem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.