Výstava ateliérových prací

Rehabiliatční centrum

Barbora Suchomelová

Anotace

Centrum pro rehabilitaci a fyzioterapeutickou péči se nachází v revitalizované krajině po povrchové těžbě, kde má vzniknout rekultivační jezero. Návštěvníci "Letního břehu" zde mohou využít služeb fyzioterapeutů či se zúčastnit hromadné lekce cvičení. Patro na vyvýšené části parcely je celé věnováno právě těmto aktivitám. Při vstupu je umístěna recepce a čekárna, která poskytuje mimo jiné i výhled na břeh jezera. Stejně je tomu tak i u jednotlivých masérn. Netřeba se ale bát, že mohlo dojit k narušení soukromí, jelikož jsou okna vybavena vnějšími žaluziemi, které perfektně chrání jak před přímým sluncem, tak i nevyžádanými pohledy. Spodní patro pak slouží jako prostor pro zaměstnance.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.