Výstava ateliérových prací

Dom pre sochára

Marika Chovanová

Anotace

Dom pre sochára je navrhnutý v osade Baba, ktorá vždy lákala ľudí z radov umelcov. Objekt slúži k bývaniu, tvoreniu a vystavovaniu umeleckých diel. Zahŕňa galériu, ateliér, spoločenskú časť a súkromnú obývaciu časť. Hmota objektu je navrhnutá s myšlienkou, čo najviac pasívne využiť slnečnú energiu, v dome je integrovaný aj skleník. Sklené plochy sú orientované prevažne na juh. Predsadené lamely, ktoré tvoria značnú časť fasády, pomáhajú v zime chrániť pred vetrom a v lete tieniť.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.