Výstava ateliérových prací

Dům pro sochaře

Ondřej Hodač

Anotace

Ateliér, galerie a dům pro sochaře a jeho rodinu, objekt rozdělen na část obytnou a pracovní. Hlavním prvkem obytné části je terasa sloužící jako propojení, ale zároveň také jako oddělení vnitřních prostor od vlivů vnějšího prostředí. Hlavními prvky pracovní části jsou poté bohatě prosklená a tím i prosvětlená galerie a dostatečně rozměrný ateliér s vlastním vnitřním ochozem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.