Výstava ateliérových prací

Dom pre Sochára

Ema Gudzová

Anotace

Dom pre Sochára je umiestnený v strmom svahu na sídlisku Baba v Prahe. Celý dom stojí na pilierovej konštrukcii kvôli čo najmenším zásahom do pôdy a prevencii zatekania. Dom tvorí skleník, ateliér, galéria pre verejnosť a obytná časť. Ateliér má spoločnú stenu so skleníkom hlavne pre inšpiráciu sochára. Stabilné denné svetlo zabezpečuje zenitálne osvetlenie a okno orientované na sever. Obytná časť je orientovaná na juh, kde sa naskytujú výhľady na Prahu. Všetky časti domu sú prepojené halou so schodiskom, ktoré vedie až na zelenú strechu s terasou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.