Výstava ateliérových prací

Dům pro sochaře

Ondřej Chmelík

Anotace

Zadáním pro letní semestr bylo navrhnout energeticky aktivní dům s ateliérem pro sochaře.  Stejně jako minulý semestr byla vybrána pražská čtvrt Baba, tentokrát měl ale dům s místní zástavbou přímo sousedit, konkrétně v ulici Nad Paťankou. Jižní svah, který byl pro naše návrhy vybrán, nabízí skvělý výhled na panorama Prahy. Vila je umístěna tak, aby co nejlépe navazovala na "šachovnici" tvořenou domy původní zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.