Výstava ateliérových prací

Obrazovky

Veronika Janotová

Anotace

Kulturní centrum Balthasara Neumanna, krychlové hmoty zasazené do terénu s přední prosklenou fasádou. Přes den kostky rozházené na terénu, v noci 3 televizní obrazovky osvětlující město Cheb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov