S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Vložit ateliérovou práci

Vaše ateliérová práce bude zveřejněna do tří dnů po autorizaci administrátorem webu a její zveřejnění bude oznámeno emailem vedoucímu práce. Redakce webu si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textu. Nevkládejte prosím bakalářské ani diplomové práce. V případě komplikací kontaktujte prosím oddělení vnějších vztahů na romana.vylitova@fa.cvut.cz.

Diplomové a bakalářské práce se nahrávají do Digitální knihovny ČVUT.

Přidat spoluautora

Název práce

Anotace

Délka textu v rozmezí 200 - 800 znaků včetně mezer.

PDF soubory

Vložte prosím portfolio. Je možné vložit i více souborů, např.: autorskou zprávu, technickou zprávu, technické výkresy atp.

Náhledový obrázek

Ideální velikost obrázků je 1200 px na delší straně při rozlišení 72 dpi. Doporučená velikost souboru do 5 MB.

Obrazová příloha (nepovinné)

Ideální velikost obrázků je 1200 px na delší straně při rozlišení 72 dpi. Doporučená velikost souboru do 5 MB. Formát jpg / gif.

Video (nepovinné)

Povolený formát je MP4, ideální kvalita 720, velikost do 50 MB

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.