Diplomové práce

Designový hotel, centrum Prahy

Martin Žatečka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.