Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně FA ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol (vyjma diplomového projektu) ze zemí visegrádské čtyřky. Soutěžní návrhy hodnotí mezinárodní porota převážně složená z architektů a odborníků na plánování měst působících mimo akademické prostředí. Soutěžní práce jsou tak konfrontovány s praxí v oblasti urbanismu a územního plánování. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů (AUUP ČR, MUT, TUP, ZUUPS).

Soutěž je určena všem studentům, kteří v daném akademickém roce vytvořili ateliérovou semestrální práci zapsanou jako urbanistický projekt. Do soutěže nelze přihlásit magisterské diplomní projekty. Pro mezinárodní pojmenování soutěže se pořadatelé rozhodli kvůli tomu, že se okruh organizujících škol rozšiřuje a přidávají se další zahraniční fakulty. 

Vytvořili jste ve školním roce 2020/2021 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty?

V čem je soutěž unikátní?

Soutěž propojuje akademickou obec s odborníky mimo akademické prostředí. Většina porotců je nominována právě z jejich řad. Zúčastňují se jí přední architekti, vedoucí projektových kanceláří, pracovníci městských úřadů, ministerstev nebo hlavní architekti měst. Studenti a současně jejich pedagogové jsou tak konfrontováni s pohledem z praxe. Zároveň udává cenný přehled o přístupu k výuce urbanismu na různých univerzitách.

Na pořádání soutěže se podílí nejen Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, ale také Fakulta stavební ČVUT a Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Faculty of Architecture PG a University of Opole.

Přihlášky je nutné zasílat prostřednictvím webového formuláře společně s portfoliem připraveným pro tisk A3 (formát PDF, max. 15 stran + titulka, 300 dpi). Minimální rozsah práce: schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). 

Ceny soutěže:

1. cena – 16 000 Kč
2. cena –   9 000 Kč
3. cena –   6 000 Kč
Odměny –  9 000 Kč

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.